info

Współpracujemy z doświadczonymi biurami inżynierskimi wszelkich branż, geodetami, geologami oraz z rzeczoznawcami w zakresie: zabezpieczeń p-poż, BHP i ergonomii pracy, spraw higieniczno-sanitarnych.

 

Posiadamy grupę wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych, kierowników budowy gotowych zrealizować każdy projekt. Wykonujemy własne projekty i nie tylko.